ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 12/01/1983

הצעות סיכום של ועדת המשנה לענייני רשויות מקומיות; הרחבת רשת הנישומים בענף היהלומים עמ' 118 בדו"ח 32 של מבקר המדינה; סיכומיה והצעותיה של הוועדה לדו"ח 32 של מבקר המדינה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים