ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 03/01/1983

הכנת משכורות מורים במחשב; הקניית השכלה אקדמית (בצה"ל); חובות המדינה (משרד האוצר); מערכות טלויזיה בכבלים; ניהול עניני ביטוח הצמדה; סיוע מיוחד למפעל תעשייתי; סיכומים והצעות הוועדה בנושאים: פיקוח וטרינרי (משרד החקלאות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים