ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 20/12/1982

הבנק לפיתוח התעשייה בישראל בע"מ; סיכומיה והצעותיה של הוועדה לענייני ביקורת המדינה לדו"ח של מבקר המדינה על הביקורת בתעשייה האווירית לישראל בע"מ; סיכומיה והצעותיה של הוועדה לענייני ביקורת המדינה על הביקורת באיגודים; תכנון ייצוא פרחים והבטחת איכותם (עמ' 303 בדו"ח 32 של מבקר המדינה)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים