ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 30/11/1982

אגד - אגודה שיתופית לתחבורה בישראל; אוגדת מילואים מרחבית; אירגונה מחדש של משטרת ישראל; אל על - נתיבי אויר לישראל; בנק לפיתוח התעשייה הישראלי בע"מ; ביקורת על מקורות בינוי ופיתוח בע"מ; החברה לשיקום ופיתוח הרובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים בע"מ; הפיקוח על קופות גמל (משרד האוצר; הקמת מלון בירושלים, עמוד 472, דו"ח שנתי מס' 32 של מבקר המדינה; התקשרויות עם מפעלי תעשייה; חברות ממשלתיות - מפעלי ים המלח; חברת בתי הזיקוק לנפט בע"מ; חברת השקעות לפיתוח התעשייה בישראל; יחידות בינוי בחיל האויר; מפעל הפיס; סחר

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים