ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 29/11/1982

דו"ח על מאזן התחייבויותיה וזכויותיה של המדינה דו"ח מבקר מס' 32

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים