ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 20/07/1982

סיכומיה והמלצותיה של הוועדה לדו"ח מבקר המדינה מס' 31 (חלק ב')

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים