ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 14/07/1982

הצעה לסדר: מינויים בכירים ללא מכרז במשרד הבריאות - של חבר - הכנסת ב. שליטא; התחשבנות עם קופת-חולים לעובדים לאומיים עמוד 204 בדו"ח 32; תמיכות בארגונים רפואיים עמוד 200 בדו"ח 32 של מבקר המדינה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים