ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 05/07/1982

ענף ביטוח שירות מילואים (המוסד לביטוח לאומי), עמ' 769 בדו"ח 32 של מבקר המדינה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים