ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 01/06/1982

דו"ח הביקורת על האוניברסיטה העברית

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים