ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 18/05/1982

עסקאות במט"ח בישראל, עמ' 807 בדו"ח מס' 31 מבקר המדינה; עסקאות במט"ח בישראל, פיקדונות בנקים במטבע ישראלי: ניהול יתרות מטבע חוץ של המדינה (הצעה לסדר של חה"כ א. רון); פיקדונות בנקים במטבע ישראלי, עמ' 816 בדו"ח מבקר המדינה מס' 31

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים