ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 04/05/1982

דיון בהצעה לבקשת חוות דעת או דו"ח מיוחד בדבר פעולות צה"ל ומשרד הפנים בקרב המיגזר הדרוזי ברמת הגולן, תוך תשומת לב לפגיעה אפשרית בזכויות האדם וטוהר הנשק בפעולות אלה; הקמת ועדת משנה לדיון בדו"ח המבקר בנושא רשויות ומועצות מקומיות; פיטוריו של ראפיק חלאבי מהטלויזיה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים