ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 02/03/1982

הגליל - פעולות פיתוח ואיכלוס (משרד הבינוי והשיכון) - (עמ' 208 בדו"ח מבקר המדינה מס' 31)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים