ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 22/02/1982

הצעות חוק פרטיות " חוק מבקר המדינה (תקופת כהונה) - חה"כ א. כץ-עוז; הצעת חה"כ א. רון שמבקר המדינה יבדוק נוהל הגשת תקציב 1982; הצעת סיכום של הוועדה בנושא "פיטורי מנכ"ל מספנות ישראל"; חוק מבקר המדינה (איסור התעסקות) -חה"כ מ. בר-זוהר; חוק מבקר המדינה (תיקון) -חה"כ מ. וירשובסקי; חוק מבקר המדינה (תיקון) - חה"כ א. כץ-עוז; חוק מבקר המדינה (תיקון) - חה"כ ד. סגן; חוק מבקרים פנימיים במשרדי הממשלה - חה"כ א. כץ-עוז

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים