ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 10/02/1982

חוק מבקר המדינה (הוראת שעה מס' 2), התשמ"ב-1982

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים