ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 02/02/1982

הערכות משרדי הממשלה לתכנון ובינוי בנגב; הצעה לסדר; חוק מבקר המדינה (הוראת שעה), התשמ"ב-1982

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים