ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 29/12/1981

תפקוד הדירקטורים בחברות הממשלתיות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים