ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 22/12/1981

וקרן למימון יצוא עקיף (ע' 560 בדו"ח שנתי 31 של מבקר המדינה) -דיון משולב; קרן לקידום היצוא ולהסבה ליצוא (ע' 555 בדו"ח שנתי 31 של מבקר המדינה)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים