ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 15/12/1981

חוק מבקר המדינה (הוראת שעה), התשמ"ב-1981

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים