ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 17/11/1981

אישור הדו"ח הכספי של משרד מבקר המדינה לשנת הכספים 1980; חוות הדעת של מבקר המדינה בנושא: תנאי פרישה של עובדי מדינה בכירים - סיום הדיון; חטיבת מרחב (מערכת הבטחון- צה"ל) - דו"ח שנתי 31 של מבקר המדינה- סיום הדיון

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים