ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 18/08/1981

בחירת יושב-ראש הוועדה לענייני ביקורת המדינה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים