ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 22/09/1981

חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש"י - 1950; פיצוי מיוחד לגימלאי המוסד לביטוח לאומי מעוטי יכולת; צו הביטוח הלאומי (החלפת לוח ו') (מס' 6), התשמ"א - 1981; צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (מענק נישואין ליתום), התשמ"א - 1981; תקנות הנכים (הסכום המקסימלי שמותר לנכות מתגמוליו של נכה) (תיקון), התשמ"א - 1981 - תיקון טעות; תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תשלום למימון צרכים מיוחדים) התשמ"א - 1981

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים