ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 13/08/1984

אגרות משרד החקלאות - מכתב אחראי לענייני תקציב במשרד החקלאות מיום ב' באדר א' התשמ"ד -23.02.84); עדכון בתקציב המדינה לשנת 1984 למחירי התקופה המתחילה 01.07.84; פדיון מוקדם לפי חוק המלוות (הוראות שונות) חברה קבלנית לבניין שמעון יאיר בע"מ (מכתב שר האוצר מיום י"א בתמוז התשמ"ד- 11/07/84); שינויים בתקציב לשנת 1984

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים