ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 12/08/1984

חוק המלוות (הוראות שונות), התשל"ח-1977- פדיון מוקדם, חברת קבלנים לבניין שמעון יאיר בע"מ; כללי מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחו"ל); תקנות מס מקביל (שיעורים מופחתים של מס מקביל), התשמ"ד-1984

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים