ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 09/08/1984

החזרת כסף ליזמים; קביעת אמות-מידה לחלוקת כספי מדינה; תקנות מס מקביל (שיעורים מופחתים של מס מקביל) התשמ"ד-1984

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים