ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 08/08/1984

העלאת תעריפי הדואר- אוגוסט 1984; העלאת תעריפי החשמל; הצעה לסדר של חבר הכנסת רמון בעניין קרטל הבנקים; הצעת תקציב מעודכן של המועצה להסדר ההימורים בספורט לשנת התקציב 1983/84 (יולי 1984) הצעת תקציב המועצה להסדר ההימורים בספורט לשנת התקציב 1984/85; הקפאת כוח אדם והתקשרויות בחברות ממשלתיות; עדכון תקציב 1984- לפי סעיף 8 לחוק התקציב; תקנות לביצוע חוק הקצבאות (פיצוי בעד איחור בתשלום גמלאות הניתנות על ידי המוסד לבטוח לאומי)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים