ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 02/08/1984

העלאת תעריפי החשמל; הצעדים האחרונים בתחום הפיקוח על מטבע חוץ; עיסקאות לפי סעיף 2(6) לחוק מקרקעי ישראל

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים