ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 01/08/1984

אישור עסקה לפי סעיף 2(6) לחוק מקרקעי ישראל התש"ך-1960 אישור עסקה לפי סעיף 2(6) לחוק מקרקעי ישראל התש"ך-1960; בקשה להעלאת תעריפי החשמל; הצעות לסדר היום של חברי הוועדה; חוק עידוד החיסכון - אגרות חוב של מושבי הצפון מימון והנפקות בע"מ; כללי מס הכנסה (בעלי הכנסה בחוץ לארץ) (תיקון), התשמ"ד-1984; קביעת מוסדות לעניין תרומות מיוחדות על פי סעיף 8(ג) לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס' 65) התשמ"ד-1984; תקנות הנמלים (החלת תקנות בנמל חדרה), התשמ"ד-1984; תקנות לביצוע חוק הקצבאות (פיצוי בעד איחור בתשלום גמלא

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים