ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 26/07/1984

אישור מכירת מניות המדינה בחברה הישראלית למחקר ופיתוח בע"מ; השקעות המדינה בחברה כלכלית לירושלים בע"מ; חוק לעידוד השקעות הון- קביעת הגבלות מיוחדות למפעל; חוק עידוד החיסכון - אגרות חוב של מושבי הצפון מימון והנפקות בע"מ; עדכון תקציב ארגון הבחירות לכנסת ה-11; תקנות לביצוע חוק הקצבאות (פיצוי בעד איחור בתשלום גמלאות הניתנות על ידי המוסד לביטוח לאומי), התשמ"ד-1984; תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות) (תיקון מס' 2), התשמ"ד-1984; תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזקי בצורת) (תיקון)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים