ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 19/07/1984

העלאת תעריפי שירות הדואר; הצמדת שכר השופטים לשכר הממוצע במשק; הצעה לסדר היום; ערבות המדינה לחברת עורגון בע"מ; צו לעידוד החיסכון - איגרות חוב של מגדלי על בע"מ; צו מימון מבצע שלום הגליל (פטור חלקי מהיטל במכירת אגרות חוב שהנפיקה המדינה); שימוש ברזרבה להוצאות פיתוח לשנת 1984- משרד התיירות - פניה מס' 60; שינויים בתקציב לשנת 1984; שינויים בתקציב לשנת 1984- משרד האוצר- פניה מס' 55; שינויים בתקציב לשנת 1984- משרד האוצר פניה מס' 56; שינויים בתקציב לשנת 1984- משרד הדתות - פניה מס' 22/08; שינויים בתקציב לש

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים