ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 10/07/1984

בקשה להעלאת תעריפי החשמל; הצעה לסדר היום; פטור מהיטל לפי חוק למימון מבצע שלום הגליל; צו מלווה קצר מועד ( הגדלת סכום המלווה), התשמ"ד-1984; שינויים בתקציב לשנת 1984- משרד התקשורת - פניה מס' 26; שינויים בתקציב לשנת 1984-משרד החינוך והתרבות - פניה מס' 49; שינויים בתקציב לשנת 1984-משרד התיירות- פניה מס' 40; שינויים בתקציב לשנת 1984-תמיכה במחירי מים-פניה מס' 49; תקנות לביצוע חוק הקיצבאות (פיצוי בעד איחור בתשלום גמלאות הניתנות על ידי המוסד לביטוח לאומי), התשמ"ד-1984; תקנות מס מקביל (שיעורים מופחתים של

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים