ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 02/07/1984

חוק להגנת על השקעות הציבור בישראל בנכסים פיננסיים, התשמ"ד-1984; שימוש ברזרבה כללית לשנת 1984 (פניה מס' 48 של הממונה על התקציבים- ענף ההדרים); תיקון בנוסח חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 64), התשמ"ד-1984

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים