ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 24/06/1984

העלאת תעריפי שירותי הדואר; צו מס קניה על שירותים; תקנות לביצוע חוק הקיצבאות (פיצוי בעד איחור בתשלום גמלאות הניתנות על ידי המוסד לביטוח לאומי), התשמ"ד-1984; תקנות מס ערך מוסף - שיעור אפס לתיירים; תקנות מס ערך מוסף (קביעת סכום מחזור עסקאותיו של עוסק) (תיקון); תקנות מס ערך מוסף (רישום) (תיקון)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים