ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 21/06/1984

הצעה לסדר היום (של ח"כ א. מלמד); הצעה לסדר היום (של ח"כ ח. רמון); הצעה לסדר היום (של ח"כ י. זינר); צו מס קניה על שירותים (מכ' שר האוצר מ-21.06.84); שינויים בתקציב לשנת 1984 - פניה מס' 35 של הממונה על התקציבים (תמיכות - סעיף ההדרים); תקנות לביצוע חוק הקיצבאות (פיצוי בעד איחור בתשלום גמלאות הניתנות ע"י המוסד לביטוח לאומי) (מכתב היועץ המשפטי למשרד העבודה והרווחה); תקנות מס הכנסה ( התאמת סכומים לחודש יוני 1984), התשמ"ד-1984; תקנות מס הכנסה (קביעת סכום לאי-התרת זיכוי בעד הוצאות רפואיות מיוחדות) (תיקו

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים