ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 14/06/1984

תקנות במס הכנסה (קביעת סכום לאי התרת זיכוי בעד הוצאות רפואיות מיוחדות) (תיקון), התשמ"ד-1984; תקציב הרשות לניירות ערך לשנת 1984 -תקנות ניירות ערך

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים