ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 13/06/1984

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 62), התשמ"ד-1984, תקנות מס הכנסה (הארכת מועדים בחוק מס הכנסה (מיסוי בתנאי אינפלציה)), התשמ"ד-1984, תקנות מס הכנסה (קביעת סכום לאי-התרת זיכוי בעד הוצאות רפואיות מיוחדות) (תיקון), התשמ"ד-1984, חוק חיילים משוחררים, התשמ"ד-1984, הצעת חוק חיילים משוחררים, התשמ"ד-1984

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים