ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 12/06/1984

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 65), התשמ"ד-1984; חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס' 62), התשמ"ד-1984; חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס' 63), התשמ"ד- 1984; תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (פטור מתשלום מס רכוש) (תיקון מס' 2)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים