ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 12/06/1984

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 65), התשמ"ד-1984, חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 62), התשמ"ד-1984, חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 64), התשמ"ד-1984, תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (פטור מתשלום מס רכוש) (תיקון מס' 2), התשמ"ד-1984

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים