ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 07/06/1984

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 65), התשמ"ד-1984, חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 63), התשמ"ד-1984, תקנות מס הכנסה (הטבה במס בשל עבודה במשמרת שניה ושלישית), התשמ"ד-1984

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים