ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 07/06/1984

העלאת תעריפי החשמל; הצעה לסדר היום; חוק הנגב, התשמ"ד- 1984 - הצעת חוק של מספר חברי כנסת; חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 66), התשמ"ד- 1984; חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס' 62), התשמ"ד- 1984; צו הסדרת יבוא טובין (הפקדה) (תיקון מס' 3), התשמ"ד- 1984; צו שעת חירום (תשלומי חובה על מלאי של טובין -חיטה ומרגרינה), התשמ"ד-1984; שימוש ברזרבה כללית לשנת 1984; תכנית השקעה במניות הבנקים; תקנות מס הכנסה (הטבה במס בשל עבודה במשמרת שניה ושלישית)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים