ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 04/06/1984

הצעות לסדר - היום של חברי הוועדה; חוק ניירות ערך (תיקון מס' 7), התשמ"ד- 1984; חוק עידוד החיסכון - אגרות חוב של אנדין בע"מ; חוק עידוד החיסכון -אגרות חוב של בן-יקר-גת- חברה להנדסה ובנין; קביעת מוסדות ציבור לפי חוק מס שבח מקרקעין, התשכ"ג-1963; שינויים בתקציב לשנת 1984- פנייה מס' 12 הממונה על התקציבים- 42 מיליון שקלים למוסדות וויז'ניץ; תכנית השקעה במניות הבנקים; תקנות מס הכנסה (הטבה במס בשל עבודה במשמרת שניה ושלישית), התשמ"ד- 1984

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים