ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 30/05/1984

המצב הכספי של הרשויות המקומיות; חוק מלווה בטחון (הארכה מרצון), התשמ"ד-1984; חוק ניירות ערך (תיקון מס' 7), התשמ"ד-1984; שינויים בתקציב לשנת 1984- פניות מס' 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 של הממונה על התקציבים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים