ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 28/05/1984

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 65), התשמ"ד-1984, הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (משפחה חד-הורית), התשמ"ג-1983

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים