ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 23/05/1984

הצעה לסדר היום של חבר הכנסת חיים רמון; חוק מס מקרקעין ( תיקון מס' 14), התשמ"ד- 1984; תקנות מס הכנסה (התאמת סכומים לחודש מאי 1984), התשמ"ד-1984

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים