ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 22/05/1984

הודעה על קביעת מועד תחילה לפי חוק מימון מפלגות (תיקון מס' 15), התשמ"ד- 1984; העלאת תעריפי שירותי הדואר- מאי 1984; הצעה לסדר היום; חוק מסי מכס ובלו (שינוי תעריף) (תיקון מס' 4), התשמ"ד- 1984; צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שירות כביסה) (תיקון), התשמ"ד-1984; קייטנות למשפחות ברוכות ילדים; שינויים בתקציב לשנת 1984; תכניות החיסכון צמודות דולר; תעריפי דואר מחיר בפנים הארץ; תקנות הכניסה לישראל (תיקון מס' 3), התשמ"ד- 1984

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים