ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 21/05/1984

הגדלת הון המניות הרשום והמונפק של חברת "ערים -חברה לפיתוח עירוני בע"מ; הגדלת הון המניות הרשום של חברת קרתא- חברה לפיתוח מרכז ירושלים בע"מ; החלטה בדבר תיקון טעות בנוסח חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 59), התשמ"ד- 1984; השקעה של המדינה בהון מניות של חברת בזק בע"מ; השקעות המדינה בחברה כלכלית לירושלים בע"מ; מתן עדיפות לרכישות מתוצרת הארץ-החלטת ועדת השרים לענייני כלכלה מס' כל/67 מיום ט"ז באדר התשמ"ד-19/02/84; צו שעת חירום (שיעור תשלום חובה) (שימורי דגים), התשמ"ד- 1984; צו שעת חירום (שיעור תשלום חובה)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים