ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 17/05/1984

חוק מס שבח מקרקעין; סקירת שר האוצר על המדיניות הכלכלית; צו מימון מבצע שלום הגליל (פטור חלקי מהיטל במכירת אגרות חוב שהנפיקה המדינה), התשמ"ד-1984; תקנות מס שבח ( מס רכישה) (תיקון מס' 4), התשמ"ד-1984

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים