ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 16/05/1984

הצעה לסדר היום של חבר-הכנסת ז'אק אמיר; צו מימון מבצע של"ג (פטור חלקי מהיטל במכירת אג"ח שהנפיקה המדינה); צו מס קניה על טובין (תיקון מס' 17), התשמ"ד-1984; צו מס קניה על שירותים (תיקון), התשמ"ד-1984; צו תעריף המכס והפטור (החלפת התוספת) (תיקון מס' 28), התשמ"ד-1984; צו תעריף המכס והפטור (החלפת התוספת) (תיקון מס' 30), התשמ"ד-1984; תקנות מס הכנסה (התאמת סכומים) (תיקון), התשמ"ד-1984; תקנות מס הכנסה והנחה למקימים בתשלום מקדמה (תיקון מס' 2), התשמ"ד-1984; תקנות מס ערך מוסף (רישום)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים