ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 14/05/1984

בניית מבני ציבור מיוחדים- הצעה לסדר-היום של חבר -הכנסת א. וינשטיין; הצעות לסדר- היום של חברי הוועדה; מתן עדיפות לרכישות מתוצרת הארץ -החלטת ועדת השרים לענייני כלכלה מס' כל/67 מיום ט"ז באדר התשמ"ד-19/02/84; צו שעת חירום (שיעור תשלום חובה) (תיקון מס' 6), התשמ"ד-1984; צו שעת חירום (תשלומי חובה על מלאי טובין- פולי סויה, שמן סויה, מרגרינה וחיטה), התשמ"ד- 1984; צו שעת חירום (תשלומי חובה על מלאי טובין-בשר קפוא) (מס' 7) התשמ"ד- 1984; תקנות החברות הממשלתיות (כהונה בדירקטור ביותר משתי חברות), התשל"ו- 1976

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים