ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 30/04/1984

דואר מהיר לאירופה ולקנדה; החלטה על-פי סעיף 10 לחוק מימון מפלגות (תיקון מס' 5), התמ"ב-1982; העלאת תעריפי שירותי הדואר- אפריל 1984; עידכון תקציב המועצה להסדר ההימורים בספורט לשנת התקציב 1983/4; צו מס קניה על סובין (תיקון מס' 16), התשמ"ד- 1984; צו עסקאות גופים ציבוריים (קביעת סכום לעניין סעיף 2) (תיקון), התשמ"ד-1984; צו תעריף במכס והפטור (החלפת התוספת) (תיקון מס' 21), התשמ"ד-1984; צו תעריף המכס והפטור (החלפת התוספת) (תיקון מס' 22), התמ"ד-1984; צו תעריף המכס והפטור (החלפת התוספת) (תיקון מס' 27), התש

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים