ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 04/04/1984

בחירת חברי הוועדה המשותפת, מטעם ועדת הכספים, לדיון בנושא: "מסקנות הוועדה הממלכתית לפיתוח בקעת הירדן ואיכלוסה"- הצעה לסדר- היום של חבר הכנסת רענן נעים; החלטת מימון מפלגות (יחידת מימון ומועדי תשלום) (תיקון), התשמ"ד-1984; העלאת תעריפי החשמל; ערבות ל"אל-על"; צו מימון מבצע שלום הגליל (פטור חלקי מהיטל במכירת אגרות חוב שהנפיקה המדינה), התשמ"ד 1984; תעודות בונדס

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים