ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 29/03/1984

אגרות מבקר הפנים; הסכם המקדמה עם בנק ישראל לשנת הכספים 1983; הצעות לסדר- היום של חברי הוועדה; מסקנות ועדת המשנה למוסדות בריאות בעניין רכישת מכשיר רפואי לבית החולים רמב"ם ובעניין הפסקת הבנייה בבית- החולים רוטשילד; ערבות מדינה לבנק לפיתוח התעשייה בע"מ ופטור ממס על תשלום הריבית- 20 מיליון יחידות חישוב אירופאיות (45 מיליון מרקים גרמניים); שינויים בתקציב לשנת 1983; תקנות התעבורה; תקנות מלווה המדינה (מרכזים), התשמ"ד- 1984; תקנות מלווה המדינה (סדרות מסוג "גלבוע") (תיקון), התשמ"ד-1984; תקנות מלווה המדינ

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים