ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 22/03/1984

הצעות לסדר היום; חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 23); חוק מס הכנסה (מיסוי בתנאי אינפלציה) (תיקון מס' 2); מלווה בטחון 1971; קביעת מס מעסיקים (שיעור מס מעסיקים לשנת המס 1984); שינויים בתקציב לשנת 1983; תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות שינטוע)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים